A Organisering mv.
P Planlægning, regler og principper
S Overordnet økonomi
Ø Økonomi efter fastlagte rammer
G Efter faste regler
K Kontrol og klager
I Modtaget informativt materiale
Vis enkeltkategorier