Spørgsmål og kommentarer kan sendes til KL, Center for Digitalisering og Teknologi