Elæringskursus til KLE-online


KLE-Online frigivet i Version 2.6

Den 23. november 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med kontoplansøgning

Ændringer i version 2.6:

På KLE-Online har det længe været muligt at browse i en redigeret version af den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Nu er det ligeledes blevet muligt at søge i kontoplanen via fanebladet "Kontoplan" på søgesiden.


KLE-Online frigivet i Version 2.5

Den 25. maj 2018 er KLE-Online lanceret i version 2.5 med slettefrister efter GDPR.

Ændringer i version 2.5:

Slettefristerne tilgås via det ny timeglasikon ud for de relevante KLE-emner.


KLE-Online frigivet i Version 2.4

Den 8. oktober 2015 er KLE-Online lanceret i version 2.4 med nyt layout.

Ændringer i version 2.4:

Det nye layout har til formål at vise KLE i en mere strømlinet udgave med færre farver og en mere overskuelig emneplansvisning, hvor emner som udgangspunkt kun vises, hvis brugeren vælger det. I den forbindelse er der tilføjet en række genvejsknapper i toppen emneplanen, som giver mulighed for at folde valgfri grupper samt relaterede information ud på valgte grupper.

Layoutet er nu også tilpasset, så det er nemmere at tilgå KLE-Online via tablets.


KLE-Online frigivet i Version 2.3

Den 20. marts 2014 er KLE-Online lanceret i version 2.3 med mapping til Indenrigsministeriets kontoplan.

Ændringer i version 2.3


KLE-Online frigivet i Version 2.2

Den 1. juli 2013 er KLE-Online lanceret i version 2.2 med mapping til FORM.

Ændringer i version 2.2


KLE-Online frigivet i Version 2.1

Den 26. oktober 2012 er KLE-Online lanceret i version 2.1 med specialiserede søgninger.

Ændringer i version 2.1


KLE-Online frigivet i Version 2.0

Den 8. september 2011 er KLE-Online lanceret i version 2.0 med facetteret søgning.

Ændringer i version 2.0


KLE-Online frigivet i Version 1.01

Den 10. juli 2010 har frigivet en mindre opdatering af KLE-Online.

Ændringer i version 1.01


KLE-Online frigivet i Version 1.0

Den 26. november 2009 er KLE-Online blevet frigivet i en version 1.0, der byder på en lang række nye nyttige funktioner.

Siden maj 2009 har KLE-Online været tilgængelig i en beta-version, hvor den største nyhed var søgefeltet. I det kan man ved at indtaste søgeord nemt fremsøge emner og handlingsfacetter. Hvis man vil have vist KLE i en begrænset udgave, gav filter-funktionen, som var en anden større nyhed, mulighed for det. Samtidig videreførtes det fra KLE-NEM kendte overblik over emner, handlingsfacetter og de blanketter og love og bekendtgørelser, der måtte knytte sig til et emne.

Vi har videreudviklet på KLE-Online og justeret til på baggrund af de foreløbige erfaringer.

I søgefeltet kan man eksempelvis nu også vælge at fremsøge emner ved at søge på titler på love og bekendtgørelser. Der er også kommet en såkaldt ”auto-suggest” funktion på i søgefeltet, så man ved indtastning af to eller flere bogstaver får vist en liste med forslag fra stikordslisten i KLE.

I emneplanen har ikonerne for links til retskilder, blanketter og servicetekster fået et nyt design. Der er også kommet et nyt ikon ”stikord til emne”, der giver mulighed for at få vist alle stikord knyttet til et emne. Det kan være en stor hjælp, hvis man vil have et hurtigt overblik over emnets indhold.

Den opmærksomme bruger vil også lægge mærke til, at der ikke længere er et menupunkt for visning af stikord i venstre-menuen. Det skyldes, at fremsøgning af emner fremover foregår via søgefeltet.


Nedenfor vises en liste over de største nyheder i KLE-Online Version 1.0:

Søg på lov eller bekendtgørelse via søgefeltet Auto suggest i søgefelt Stikord til emne Sagsguide for udvalg, råd og nævn (Relancering) Login Få vist tidligere udgaver af KLE-Online ”KLE-NEM visning” Pædagogiske hjælpevideoer

God fornøjelse med brugen af KLE-Online!