Vejledning i brug af KLE til aktindsigtssager


Nedenstående vejledning følger enkeltsagsprincippet. 
KLE-redaktionen er dog opmærksom på, at den enkelte organisation kan tilrettelægge sin sagsadministration forskelligt.AKTINDSIGT

 

A.

Sager om konkrete aktindsigtsanmodninger journaliseres med relevant emne + facet A53.

Ønsker en borger fx aktindsigt i en sag om revalidering, skal aktindsigtssagen journaliseres med 15.17.12 + facet A53.


B. 
Hvis emnet for aktindsigtssagen går på tværs af emner i en gruppe, journaliseres på gruppeniveau,

fx 15.17.00 + facet A53.

 

C.

Hvis emnet for aktindsigtssagen går på tværs af grupper i en hovedgruppe, journaliseres på hovedgruppeniveau,

fx 15.00.00 + facet A53.

 

D.

Hvis emnet for aktindsigtssagen (genstanden for aktindsigten) ikke kan placeres entydigt i en enkelt hovedgruppe eller kan vedrøre flere hovedgrupper, journaliseres med 00.01.10 + facet A53.

 

E.

Klager over afgørelser om aktindsigt journaliseres med samme emne som sagen med aktindsigten + facet K02, evt. med reference til aktindsigtssagen.

 

F.

Hvis kommunen efter behandling af klage over afgørelse om aktindsigt fastholder afgørelsen, skal den videresende klagen til relevante klageinstans, jf. offentlighedslovens § 37.

Denne sag journaliseres med samme emne som sagen med aktindsigten + facet K03.

 

G.

Sager om den administrative organisering af aktindsigtsbehandlinger, fx procedurer eller principper for behandlingen af aktindsigtsanmodninger, journaliseres med 00.07.03 + facet A26.


H.
Konkrete sager om aktindsigt i personalesager journaliseres med 81.00.00 + facet A53.
Sager om procedurer for aktindsigt i personalesager 
(hvem der kan give tilladelse til aktindsigt, de lokale bestemmelser om undtagelser for aktindsigt o.l.) journaliseres med 00.07.03 + facet A26.

 

 


EGENACCES

 

A.

Sager om begæring om indsigt i egne personoplysninger efter arkivlovens § 39 a og § 39 b journaliseres med 19.02.19 + facet A53.

 

B.

Sager om konkrete ansøgninger om indsigt i registrerede oplysninger efter databeskyttelsesforordningen journaliseres med 23.25.10 + facet A53.

 

C.

Sager om konkrete henvendelser om egenacces efter offentlighedslovens § 8 journaliseres under relevant emne + facet A53.

 

 


SAGSINDSIGT

 

A.

Sager om kommunalbestyrelsesmedlemmers begæring om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens § 9 journaliseres med 00.22.12 + facet G01.