Slettefristkode Vejledning
P100D Det anbefales, at kommunen som dataansvarlig for opbevaring af personoplysninger, som tillidsrepræsentanten lagrer i et IT-system/IT-systemer, som kommunen har stillet til rådighed for opbevaring, sikrer sig, at den faglige organisation eller tillidsrepræsentanten på vegne af denne har taget stilling til sletning af personoplysninger inden for rammerne af kommunens generelle IT-sikkerhedspolitik mv., jf. standardaftalens pkt. 3.1 og 3.2. Findes via linket: https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/indsatser-og-fokusomraader/databeskyttelse-og-informationssikkerhed#dataansvar-ift-tillidsrepraesentanter-2c
P10950D Oplysningerne slettes senest 10 år efter den ansattes fratræden / Bemærk særlige frister for tjenestemænd og personalesager med oplysninger om arbejdsskader
P18250D Opbevares tidsubegrænset af hensyn til retlig og administrativ brug.
P1825D 5 år efter sagsafslutning. Sagen afsluttes efter 3 måneders stilstandstid efter der er gennemført årlig efterregulering.
P1825D 5 år efter sagsafslutning
P1825D 5 år efter barnet er udmeldt
P1825D 5 år efter eleven er afgangsført
P2190D 6 år efter sagsafslutning (fastlagt som følge af bogføringslovens § 12 om opbevaring af regnskabsmateriale, 5 år fra udgangen af regnskabsåret)
P3285D 9 år efter sagsafslutning
P3650D 10 år efter sagsafslutning/ bemærk bevaringsregler for prøvelses- og ægteskabsbøger. Se servicetekst for flere detaljer
P3650D 10 år efter sagsafslutning
P3650D Oplysningerne slettes senest 10 år efter den ansattes fratræden / Bemærk særlige frister for tjenestemænd og personalesager med oplysninger om arbejdsskader
P365D Oplysningerne slettes efter senest 1 år

Slettefristkode angivet i antal dage: P Periode, D Dage