0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1 Forsyningsvirksomheder m.v.
2 Transport og infrastruktur
3 Undervisning og kultur
4 Sundhedsområdet
5 Sociale opgaver og beskæftigelse
6 Fællesudgifter og administration m.v.
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
8 Balanceforskydninger
9 Balance