Ekspandér/kollaps alle: Grupper, indenfor gruppe(r): Servicetekster | Stikord | Lovhenvisninger | Historik | Slettefrister | Blanket | IM_kontoplan
00 Kommunens styrelse
01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
02 Byggeri
03 Boliger
04 Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje mv.
05 Veje og trafik
06 Spildevand og vandløb
07 Affald og genanvendelse
08 Havne og lufthavne
09 Miljøbeskyttelse
11 Øforhold [udgået]
12 Kirkelige forhold [udgået]
13 Forsyning
14 Beredskab
15 Arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats
16 Social- og sundhedsvirksomhed [udgået]
17 Folkeskoleundervisning
18 Folkeoplysning og ungdomsskoler
19 Kulturhistoriske institutioner
20 Kulturvirksomhed
21 Biblioteker
22 Regulering af private erhverv
23 Borgerlige forhold
24 Erhvervsforhold
25 Beskatning
26 Retsvæsen og militær [udgået]
27 Social service
28 Dagtilbud
29 Sundhed
30 Andre myndigheders opgaver
32 Kontante ydelser
34 Hjælp og støtte efter barnets lov
50 Sygehusvæsen mv. [udgået]
54 Uddannelse
81 Kommunens personale
82 Kommunens ejendomme og lokaler
83 Kommunens driftsmidler og inventar
84 Offentlige valg
85 Kommunens administrative systemer
86 Kommunens selvforsyning og fremstillingsvirksomhed
87 Kommunens arbejdsmiljø
88 Kommunens indkøb og udbud
Handlingsfacetter